SAFER SPACE

CÍLE PRAVIDEL SAFER SPACE

Cílem těchto pravidel je zajistit, aby členové a členky kolektivu, zaměstnanci a zaměstnankyně P39, účastníci a účastnice akcí a vystupující v rámci festivalu ACT*PRIDE měli k dispozici bezpečnější prostory pro veškeré veřejné akc pořádané kolektivem ACT UP Prague, na kterých budou uchráněni*y před obtěžováním a diskriminací či předsudky.

POLITIKA

ACT UP PRAGUE se zavazuje poskytovat přístupné, inkluzivní, spravedlivé a otevřené prostory bez diskriminace a obtěžování, ve kterých je zacházeno se všemi osobami s respektem a důstojností, a každý člověk zde má rovné příležitosti. Kolektiv ACT UP PRAGUE si je vědom toho, že zajištění bezpečnějších prostor pro akce v rámci festivalu ACT*PRIDE vyžaduje specifický prístup, díky kterému rozvíjíme důvěru v naší komunitu, protoze jedině tak zajistíme, že všichni budou vítáni v uctivém a inkluzivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ SAFER SPACE

ACT*PRIDE poskytuje prostor, který je přístupný, inkluzivní a bez útlaku, obtěžování a diskriminace. V tomto prostoru se k sobě budeme chovat s respektem a důstojností, bez ohledu na věk, etnicitu, genderovou identitu, sexuální orientaci, úroveň vzdělání a další rozdíly. Každý, kdo vstupuje do tohoto prostoru, je odpovědný za udržování těchto hodnot.

Vyzýváme všechny příchozí:

  • Naslouchejte jeden*na druhé*mu, abychom porozuměli různým perspektivám.
  • Sdílejte svá přesvědčení, názory a úhly pohledu, nikoli soudy.
  • Umožněte ostatním mluvit a neskákejte do řeči.
  • Respektujte anonymitu ostatních. Co se řekne na ACT*PRIDE zůstane na ACT*PRIDE.
  • Bez domluvy s organizačním týmem nefoťte, nenahrávejte videa ani zvukové záznamy
  • P39 JE 100% vegan, pokud si přinášíte své jídlo, respektujte to prosím.