N = N (nezjistitelný = nepřenosný)

Boj proti stigma, kampaně a osvětová činnost. V ulicích i v online prostředí

Aktivní účast na PRIDE událostech a pochodech

CHEMSEX apel na financování

Vzdělávání komunit,. veřejnosti a studentů

Distribuce kondomů a preventivních materiálů

a další…